Electric Cables

תקלות נפוצות בחשמל

רשימת תקלות נפוצות בחשמל והדרך לתקנם

 

מתג קופץ בלוח החשמל

מתג לוח חשמל - פקק - מא"ז - ברייקר כל השמות למפסק הבטיחות

תפקיד המא"ז הינו להגן על המעגל החשמלי נגד עומס יתר וקצר בין מוליכי החשמל . יש להבדיל בין המא"ז לביית מפסק הפחת (מפסק מגן) שתפקידו לשמור על חיי המשתמש. בדרך כלל קשקופץ המא"ז זאת אומרת שיש קצר בין מוליכי החשמל בבית . הדבר יכול להיגרם עקב מכשיר חשמלי שאינו תקין , שקע שרוף, או במקרה הגרוע יותר חוטי חשמל שנשרפו בתוך הקיר. על מנת לאבחן בעצמכם את התקלה יש לנתק את כל מכשירי החשמל מהשקעים ולכבות את הבויילר , אם התקלה נמשכת יש להתקשר לחשמלאי מוסמך במספר 0586655761 על מנת לפתור את התקלה בצורה נכונה ומקצועית

מפסק מגן (פחת) קופץ

תפקיד הפחת להגן על חיי המשתמש ואין לפרקו לעולם או לעוקפו

מפסק המגן מתוכנן לזהות תקלה חשמלית הנובעת מהתחשמלות והוא הרכיב החשמלי בלוח החשמל ששומר על חייכם בנוסף להארקת ההגנה . תקלה במפסק מגן שקפץ לאי אפשר להרימו חזרה מחייבת לנתק את כל מכשירי החשמל מהשקעים ולסגור את הבויילר . במידה וישנה עדיין תקלה יש להתקשר מייד לחשמלאי מוסמך בטלפון 0586655761 
אזהרה : אין לנתק או לעקוף את מפסק המגן בלוח החשמל לעולם , הוא שומר על חייכם

שקע שרוף

שקע שנראה עם סימנים שחורים או חומים ליד החורים שלו הוא שקע שרוף

שקע שרוף הוא סימן מקדים לשריפה חשמלית ולרוב נובע ממגעים לא תקניים, יש להתקשר מייד לחשמלאי במספר 0586655761 ולא לחבר מכשיר חשמל בשקע עד להחלפתו בחדש