שרות תחזוקה מונעת PM

 ריטיינר לעסקים במחיר המשתלם ביותר

אישורים שנתיים למערכות גילוי אש

באישור מכון התקנים

בדיקת 1220 חלק ג
מערכות גילוי אש
בדיקת מטפים
בדיקת מערכת כריזה
בדיקת גלגלונים

תחזוקה מונעת למזגנים

יעילות ואיכות

ניקוי פילטרים

טיפול מונע לסוללות מאיידים

טיפול מונע לסוללות מעבים

בדיקת לחצים

מילוי גז

ניקוי יסודי לאיכות אוויר מעולה

בדיקת טמפרטורה 

ניקוי ניקוזים למניעת נזילה

תחזוקת מערכות חשמל

מאה אחוז יעילות

החלפת נורות שרופות
החלפת גופי תאורה
תחזוקה ללוח החשמל
חיזוק מגעים למניעת שריפה חשמלית
תיקון קצרים
קריאות חירום
החלפת שקעים
הוספת מעגלי חשמל
התקנת רכיבים 
בדיקת מנועים חשמליים
החלפת מתגים
הכנת קווי תקשורת

 
 

for more information

0586655761

Thanks for submitting!

Electrician's Hands